26 tháng 12, 2011

CHUNG TAY SẮM ICOM, CHO "SÓI BIỂN" RA KHƠI

Xem lại bài cũ 1: "Khách quý về từ Hoàng Sa"
Xem lại bài cũ 2: "ICOM cho Sói biển"
Xem lại bài cũ 3: "Sói biển ơi! Sắp có ICOM rồi"
Sáng nay, mình đã ra Ngân hàng Techcombank Giảng Võ (Chi nhánh Đông Đô) để cập nhật các khoản ủng hộ của mọi người, với "Sói biển" Mai Phụng Lưu.

Thành thật xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ, do chuyến công tác miền núi dài ngày.

Một việc nữa cũng rất mong mọi người thông cảm, do sự ngu si của mình, chả biết tác dụng của Tài khoản Ngân hàng, nên cung cấp Số Tài khoản Thẻ Tín dụng, khiến mọi người băn khoăn.

Hiện tại, mình đã được cung cấp 1 Tài khoản Tiền gửi và các em nhân viên Techcombank, biết mình đang thực hiện "Chương trình ICOM cho Sói biển" đã rất nhiệt tình giúp chuyển toàn bộ số tiền mọi người ủng hộ, sang Tài khoản Tiền gửi mới, để dễ dàng rút tiền mặt, mua ICOm cho Mai Phụng Lưu.

Số Tài khoản mới của mình: 140.2190.8796.012, Ngân hàng Techcombank Giảng Võ (Chi nhánh Đông Đô). Các bác đã hứa ủng hộ, giúp sớm cho Mai Phụng Lưu nhé!..

Bác Thuấn và các bác ở nước ngoài có thể gửi sự ủng hộ cho Mai Phụng Lưu, theo những thông tin sau:
- Địa chỉ Ngân hàng: Vietnam Technological and Commercial  Joint-stick Bank
- SWIFT CODE: VTCB VN VX
- Người nhận: Mai Thanh Hải, STK: 140.2190.8796.012, Ngân hàng Techcombank Giảng Võ (Chi nhánh Đông Đô), Hà Nội, Việt Nam
Để thuận tiện cho việc rút tiền tại Việt Nam, rất mong các bác cung cấp cho nhà cháu (qua điện thoại, tin nhắn, email, comment) thông tin: Số tiền gửi; thành phố, tiểu bang, quốc gia gửi tiền.

Xin công bố số tiền mọi người đã ủng hộ ICOM cho "Sói biển" Mai Phụng Lưu, đến 23h ngày 26/12/2011:

I/ SỐ TIỀN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC QUA NGÂN HÀNG
 1. Ngày 19/12/2011; Diễn giải: Nguyen Thai Binh gop tien cho anh Mai Phung Luu; Số bút toán: TT1135310426/BTU; Số tiền: 500,000.00
 2. Ngày 19/12/2011; Diễn giải: Giang ho nui ung ho mua may ECOM cua Mai Phung Luu; Số bút toán: TT1135300274/NTG; Số tiền: 1,000,000.00
 3. Ngày 20/12/2011; Diễn giải: Nguyen Van Bang (Quang Phong) nop tien vao tai khoan Mai Thanh Hai so tien nop 2000000; Số bút toán: TT1135400055/VTU; Số tiền: 2,000,000.00
 4. Ngày 20/12/2011; Diễn giải: B/O Nguyen Ngoc Diem Trang BIDV 615 Nguyen Ngoc Diem Trang ung ho mua ICOM cho Mai Phụng Lưu; Số bút toán: FT11354A02000093/XN5; Số tiền: 500,000.00
 5. Ngày 20/12/2011; Diễn giải: Nguyen Truong Son ung ho mua ICOM cho anh Mai Phung Luu dao Ly Son Quang Ngai vao TK Mai Thanh Hai so tien nop 500000; Số bút toán: TT135402220/TNO; Số tiền 500,000.00
 6. Ngày 20/12/2011; Diễn giải: Mr Cao Tuan Anh Dung ung ho mua ICOM cho Mai Phung Luu qua TK Mai Thanh Hai so tien 1000000; Số bút toán: TT1135404388/NPS; Số tiền: 1,000,000.00
 7. Ngày 20/12/2011: Mai Thanh Hai - Ung ho mua ICOM cho Mai Phung Luu; Số bút toán: FT11354888800003/TA50; Số tiền: 500,000.00
 8. Ngày 20/12/2011; Diễn giải: B/O: Vo Duy Tuong-DakNong Vo Duy Tuong chuyen 500.000 ICOM-500.000 COM; Số bút toán: FT11354A01002633/XN1; Số tiền 1,000,000.00
 9. Ngày 20/12/2011; Diễn giải: Bui Thi Thuy Duong ung ho mua ICOM cho Mai Phung Luu; Số bút toán: FT11354849434432/XN2; Số tiền: 2,000,000.00
 10. Ngày 20/12/2011; Diễn giải: Nguyen Trong Chien NT ung ho mua ICOm cho Mai Phung Luu; Số bút toán: FT11354715408290/HP50; Số tiền 500,000.00
 11. Ngày 21/12/2011; Diễn giải: B/O: Nguyen Hoai Son CT (bạn đọc MamChauSon) Chuong trinh mua ICOM cho Soi bien. Cho Mai Thanh Hai (NHH:Techcombank So GD Ha Noi); Số bút toán: FT11355A01000115/XN1; Số tiền 1,000,000.00
 12. Ngày 21/12/2011; Diễn giải: Ung ho mua ICOM cho Mai Phung Luu (NTV); Số bút toán: FT11355864482010/BN50; Số tiền: 500,000.00
 13. Ngày 21/12/2011; Diễn giải: Nguyen Ngoc Tay Ninh ung ho mua ICOM cho Mai Phung Luu (em Nguyen Tay Ninh); Số bút toán: FT11355240095080/XN2; Số tiền: 200,000.00
 14. Ngày 21/12/2011; Diễn giải: B/O: Nguyen Quang Huy (RmNo 0362111221100592) ung ho Mai Phung Luu mua ICOM (NHH: Techcombank Hoi so chinh); Số bút toán: FT11355A01001173/XN1; Số tiền: 1,000,000.00
 15. Ngày 21/12/2011; Diễn giải: Pham Quang Hung ung ho mua ICOM cho Mai Phung Luu; Số bút toán: FT11355240097770/XN3; Số tiền: 3,000,000.00
 16. Ngày 21/12/2011; Diễn giải: Nguyen Le Mai Lien NTM; Số bút toán: TT1135506802/APB; Số tiền: 300,000.00
 17. Ngày 21/12/2011; Diễn giải: B/O: Vo Hong Hai NH Techcombank PGD Ha Noi. Ung ho mua ICOM cho Mai Phụng Lưu; Số bút toán: FT11355A01002323/XN5; Số tiền 500,000.00
 18. Ngày 21/12/2011; Diễn giải: Ung ho mua ICOM cho Mai Phung Luu; Số bút toán: FT11355608074190/BN10; Số tiền: 1,000,000.00
 19. Ngày 22/12/2011; Diễn giải: Popey ủng hộ Soi bien; Số bút toán: FT11356219050006/BN30; Số tiền 300,000.00
 20. Ngày 22/12/2011; Diễn giải: Popye ung ho Soi bien; Số bút toán: FT11356852457374/BN30; Số tiền 300,000.00
 21. Ngày 22/12/2011: Diễn giải: B/O Le Thi Thuy Thao TC:236800032 ung ho Chuong trinh Com co thit va anh Luu; Số bút toán: FT11356A01000467/XN1; Số tiền: 1,500,000.00
 22. Ngày 22/12/2011: Diễn giải: B/O Tran Thi Thu Huong 011CO02113560003 ung ho ICOM; Số bút toán: FT11356A01001068/XN2; Số tiền: 200,000.00
 23. Ngày 22/12/2011; Diễn giải: B/O Bui Ngoc Quang (RmNo 0442111222) CIAOFLORA (www.dienhoatructuyen.vn) ung ho mua ICOM cho Mai Phung Luu (NHH: Techcombank Hoi so chinh); Số bút toán: FT11356A01001564/XN2; Số tiền: 2,000,000.00
 24. Ngày 23/12/2011; Diễn giải: Duong Minh Ngoc ho trọ mua may ICOM cho anh Mai Phung Luu so tien nop 500000; Số bút toán: TT113570209/NTP; Số tiền 500,000.00
 25. Ngày 23/12/2011; Diễn giải: Thanh toan sao ke The Tin dung; Số bút toán: FT11357841434463/SG50; Số tiền: 500,000.00
 26. Ngày 23/12/2011; Diễn giải: Nguyen Xuan Hoai ung ho mua ICOM cho nguoi dan mien Trung cho Mai Thanh Hai; Số bút toán: TT11357883743067/HH5; Số tiền: 500,000.00
 27. Ngày 23/12/2011; Diễn giải: TT sao ke The TD (Co ho gui, ung ho mua may ICOM) cho Mai Thanh Hai; Số bút toán: TT1135709550/NVL; Số tiền 500,000.00
 28. Ngày 23/12/2011; Diễn giải: B/O Dang Vu Hoang Quang ung ho mua ICOM cho Mai Phung Luu; Số bút toán: FT11357A01002842/XN5; Số tiền: 500,000.00
 29. Ngày 23/12/2011; Diễn giải: ICOM cho Soi bien; FT11357787001200/BN30; Số tiền: 300,000.00
 30. Ngày 24/12/2011; Diễn giải: Vu Hong Diep ung ho anh Luu Mai Thanh Hai so tien nop 100000; Số bút toán: TT1135800262/DDA; Số tiền: 100,000.00.
---------------------------------------------------------
Tổng số tiền đã nhận qua Ngân hàng: 24,200,000.00 (Hai mươi bốn triệu hai trăm đồng chẵn).

II/ SỐ TIỀN ĐÃ NHẬN TRỰC TIẾP
 1. Anh Ba Sàm: 5,000,000.00
 2. Nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc: 1,000,000.00
 3. Tổng Giám đốc AVG Trần Đăng Tuấn (Nguyên Phó Tổng VTV): 1,000,000.00
 4. Anh Đoàn Minh Khôi (Quỹ "Cơm có thịt"): 1,000,000.00
 5. Nhà văn/ Đạo diễn Phạm Ngọc Tiến: 1,000,000.00
 6. Nhà thơ/ Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo: 1,000,000.00
 7. Bạn Phạm Xuân Huy (Tạp chí Văn hiến Việt Nam): 500,000.00. Bạn Huy gọi điện liên hệ trước với tôi và chạy xe máy từ Mai Dịch lên tận cơ quan tôi để gửi số tiền ủng hộ, vào lúc 15h00 26/12/2011.
 8. Nhà văn Nguyễn Quang Vinh (Blog Cu Vinh): 500,000.00. Đưa trực tiếp tại HN 16h30 26/12/2011.
 9. Nhà báo Dương Minh Phong (Blog Cu Làng Cát): 300,000.00. Bọ Vinh chuyển hộ 16h30 26/12
 10. Tiến sĩ Nguyễn Hồng Kiên (Blog Gốc Sậy): 3,000,000.00, chuyển 16h40 ngày 26/12, tại HN.
------------------------------------------------------------
Tổng số tiền đã nhận trực tiếp: 14,300,000.00 (Mười triệu đồng chẵn).

Tổng số tiền đóng góp (đến 23h00 ngày 26/12/2011): 38,500,000.00 
(Ba mươi bốn triệu hai trăm nghìn đồng chẵn).

Trừ đi số tiền của 2 bác tiện thể nhờ gửi cho Chương trình "Cơm có thịt" của anh Trần Đăng Tuấn (Bác Vo Duy Tuong - DakNong gửi 500,000.00 và bác Le Thi Thuy Thao gửi 750,000.00) là 1,250,000.00.

Số tiền dành mua ICOM cho "Sói biển" là: 37,250,000.00


19 nhận xét:

 1. làm gì mà dùng chữ " ngu si " nặng thế hở bác? sai sót nhỏ thôi mà

  Trả lờiXóa
 2. 23. Hihi, vậy là ổn quá rồi anh Hải, anh Lưu ơi...
  (Sửa giúp em là www.dienhoatructuyen.vn thôi anh nhé. em cám ơn)

  Trả lờiXóa
 3. Chỉ vài ván cờ "giải trí" của mấy đại gia Sóc Trăng là đủ mua icom cho cả đảo Lý Sơn đi đánh bắt xa bờ. Nghe mà ức thiệt.

  Trả lờiXóa
 4. Chẳng hiểu cái ngân hàng Techcombank này làm ăn như thế nào. Mình chuyển 500k từ phòng giao dịch Tân An-chi nhánh Techcombank Cần Thơ từ ngày 20/12/2011 mà đến hôm nay 1 tuần anh Hải vẫn không nhận được

  Tiền nếu có mất hay thất lạc thì chẳng đáng bao nhiêu nhưng cảm giác bực mình về dịch vụ của nhà băng này

  Nguyễn Trung

  Trả lờiXóa
 5. ND 01:32: Bác ui! Ngày 20/12 có giao dịch số 07 cũng 500k đấy mà lại ghi trong diễn giải là "Mai Thanh Hải", trong khi đấy không phải là nhà cháu. Hôm ý bác có ghi gì nữa không trong phần lý do gửi tiền? Nếu không thì có lẽ là bác đấy.

  Để sáng nay nhà cháu ra TCB yêu cầu họ in lại sao kê, có kèm cả Số Tài khoản, địa điểm gửi xem có được không, bác nhá!..

  Trả lờiXóa
 6. Ngày 23/12/2011; Diễn giải: Thanh toan sao ke The Tin dung; Số bút toán: FT11357841434463/SG50; Số tiền: 500,000.00
  Bác xem giúp có phải giao dịch này từ chi nhánh ở Sài Gòn lúc khoảng 11h3o' không nhé. Hôm trước em có gọi cho Bác hỏi số tài khoản tín dụng phải không đó. Em không biết có đến đúng không nữa. hihiihihi. cám ơn Bác nhé.

  Trả lờiXóa
 7. Em gui 300 từ sáng ngày 21/12 ma tới giờ anh Hãi vẫn chưa nhận được.Em cũng quên không ghi là mua ICOM ủng hộ anh SÓI BIỄN. Không biết TECHOMBANK Tân Bình làm dịch vụ RÙA BÒ kiễu gì mà tới giờ vẫn chưa tới được tay anh HẢI. Bùn ghê.hic hic

  Trả lờiXóa
 8. Các bác đợi nhà cháu tý nhá! Nhà cháu họp xong ở CQ sẽ ra Ngân hàng Check cụ thể ngay và thông báo ợ!..

  Trả lờiXóa
 9. Hehe,Bác Hải ơi, nhà cháu là Hoang Quan nhá (số 28)

  Trả lờiXóa
 10. Ôi trời ơi! Làng nước ơi!

  Sáng nay chưa ăn sáng, em đói hoa cả mắt.Nhìn gà hóa quốc chẳng thấy tên em đâu.Giờ ăn sáng về đọc kỷ lại. Thấy tên em có trong bảng danh sách.

  Đắc tội với anh Hải wa.Anh bõ qua cho con gà đang bị quắc gà này nha Anh.

  Trả lờiXóa
 11. * Hoang Quan: Thế thì càng yên tâm hơn.

  * ND09:49: Thế mới thấy tầm quan trọng của việc ăn sáng. Bác gửi ở TCB Tân Bình, TP.HCM phải không ợ?. Bác nhận ra mình ở số bao nhiêu để nhà cháu yên tâm?..

  Trả lờiXóa
 12. Dạ hì hì. số 16. :D

  Cảm ơn anh về những việc làm rất ý nghĩa cho đất nước. Mong vạn sự như ý luôn bên Anh.

  Trả lờiXóa
 13. Bác kiểm tra dùm số 25 hặc số 27 có phải từ chi nhánh techcombank sài gòn,quận phú nhuận không Bác ơi . Em không biết đến đúng không nữa. Giấy của em nhận ghi thanh toán thẻ tín dụng. Chỉ mong gửi đúng. Hihihi. Cám ơn Bác nhiều.

  Trả lờiXóa
 14. Ông Hải ơi, ông giùm tôi nếu ra ngân hàng thì khai tờ khai mở tài khoản nhận Euro rồi cho tôi xin số tài khoản, địa chỉ ngân hàng và SWIFT-Code nhé kẻo tôi thành thằng hứa hão mất.

  Trả lờiXóa
 15. Bác Thuấn đợi em tý nhé!. Sáng nay em phải họp hành vớ vẩn, đầu giờ chiều mới ra NH hỏi được.

  Trả lờiXóa
 16. Vui quá!

  Mờ sao Hãi Ngoại đông lém mờ. Sao chĩ có mỗi Bác Trần Khoa Thuấn đóng gốp là seo heng?
  Khó hỉu woe???

  Trả lờiXóa
 17. * Bác Trần Khoa Thuấn và các bác ở nước ngoài có thể gửi sự ủng hộ cho Mai Phụng Lưu, theo những thông tin sau:
  - Địa chỉ Ngân hàng: Vietnam Technological and Commercial Joint-stick Bank
  - SWIFT CODE: VTCB VN VX
  - Người nhận: Mai Thanh Hải, STK: 140.2190.8796.012, Ngân hàng Techcombank Giảng Võ (Chi nhánh Đông Đô), Hà Nội, Việt Nam
  Để thuận tiện cho việc rút tiền tại Việt Nam, rất mong các bác cung cấp cho nhà cháu (qua điện thoại, tin nhắn, email, comment) thông tin: Số tiền gửi; thành phố, tiểu bang, quốc gia gửi tiền.

  ND14:31 Có bác Hung Dung ủng hộ rồi nhưng nhà cháu chưa cập nhật được do nhân viên TCB nói còn thiếu thông tin. Nhà cháu đã email cho bác ý rùi ạ...

  Bác đừng ném đá như vậy, nhà cháu không thích cách nói ấy, không hợp với trang MTH.

  Trả lờiXóa
 18. Viết Blog là rất khó. Giữ chân khách viếng thăm càng khó hơn. Xây dựng tình đoàn kết dân tộc càng khó hơn gấp trăm lần.
  Anh Hải đang làm rất tốt.
  Chúc anh và hậu phương tiền tuyến của anh luôn khỏe.

  Trả lờiXóa
 19. Chào a Hải, em đang tìm nguồn hàng hải sản sạch và em được biết anh Mai Phụng Lưu có cung cấp ra thị trường HN vì vậy em rất mong anh giúp em có sô điện thoại của anh MPL để liên lạc .Xin chân thành cảm ơn anh !
  TB : Nếu được a gửi giup' em số của anh MPL vào số đt : 092 6600 200 hoạc 0978 350.386, em tên là Hà ah.

  Trả lờiXóa