27 tháng 12, 2011

11h00 NGÀY 29/12/2012, BẠN ĐỌC GÓP HƠN 47 TRIỆU, MUA ICOM CHO "SÓI BIỂN"

Tài sản quý nhất trong nhà Mai Phụng Lưu: Gốc cây mang về từ Hoàng Sa và... Bằng khen của các cấp, ngành
Tính đến 11h00 ngày hôm nay (29/12/2011), các Blogger và bạn đọc Blog xa gần đã bằng các hình thức, đóng góp - ủng hộ hơn 45 triệu đồng Việt Nam để mua ICOM (máy bộ đàm liên lạc) cho "Sói biển" - Thuyền trưởng Mai Phụng Lưu (Lý Sơn, Quảng Ngãi), giúp ông trong việc kiếm kế sinh nhai, đánh bắt hải sản trên Biển Đông (đặc biệt là vùng biển Hoàng Sa - Trường Sa). 

Vẫn còn một số bạn đọc đã ủng hộ (nhưng chưa được Ngân hàng TechComBank cập nhật) và bạn đọc hứa ủng hộ. Rất mong các bạn nhiệt tình ủng hộ Thuyền trưởng Mai Phụng Lưu.

  + Địa chỉ ủng hộ ở trong nước: Mai Thanh Hải, STK: 140.2190.8796.012, Ngân hàng Techcombank Giảng Võ (Chi nhánh Đông Đô), Hà Nội, Việt Nam.

 + Bạn đọc ở ngoài nước ủng hộ, đề nghị lưu ý các thông tin sau:
- Địa chỉ Ngân hàng: Vietnam Technological and Commercial  Joint-stock Bank
- SWIFT CODE: VTCB VN VX
- Người nhận: Mai Thanh Hải, STK: 140.2190.8796.012, Ngân hàng Techcombank Giảng Võ (Chi nhánh Đông Đô), Hà Nội, Việt Nam.

Để thuận tiện cho việc rút tiền tại Việt Nam, rất mong các bác cung cấp cho nhà cháu (qua điện thoại, tin nhắn, email, comment) thông tin: Số tiền gửi; thành phố, tiểu bang, quốc gia gửi tiền.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Số tiền mọi người đã ủng hộ ICOM cho "Sói biển" Mai Phụng Lưu, đến 19h00 ngày 28/12/2011:

I/ SỐ TIỀN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC QUA NGÂN HÀNG (STK TÍN DỤNG: 1330 1010 361434 -TCB).
1/ Ngày 19/12/2011; Diễn giải: Nguyen Thai Binh gop tien cho anh Mai Phung Luu; Số bút toán: TT1135310426/BTU; Số tiền: 500,000.00

2/ Ngày 19/12/2011; Diễn giải: Giang ho nui ung ho mua may ECOM cua Mai Phung Luu; Số bút toán: TT1135300274/NTG; Số tiền: 1,000,000.00

3/ Ngày 20/12/2011; Diễn giải: Nguyen Van Bang (Quang Phong) nop tien vao tai khoan Mai Thanh Hai so tien nop 2000000; Số bút toán: TT1135400055/VTU; Số tiền: 2,000,000.00

4/ Ngày 20/12/2011; Diễn giải: B/O Nguyen Ngoc Diem Trang BIDV 615 Nguyen Ngoc Diem Trang ung ho mua ICOM cho Mai Phụng Lưu; Số bút toán: FT11354A02000093/XN5; Số tiền: 500,000.00

5/ Ngày 20/12/2011; Diễn giải: Nguyen Truong Son ung ho mua ICOM cho anh Mai Phung Luu dao Ly Son Quang Ngai vao TK Mai Thanh Hai so tien nop 500000; Số bút toán: TT135402220/TNO; Số tiền 500,000.00

6/ Ngày 20/12/2011; Diễn giải: Mr Cao Tuan Anh Dung ung ho mua ICOM cho Mai Phung Luu qua TK Mai Thanh Hai so tien 1000000; Số bút toán: TT1135404388/NPS; Số tiền: 1,000,000.00

7/ Ngày 20/12/2011: Mai Thanh Hai - Ung ho mua ICOM cho Mai Phung Luu; Số bút toán: FT11354888800003/TA50; Số tiền: 500,000.00

8/ Ngày 20/12/2011; Diễn giải: B/O: Vo Duy Tuong-DakNong Vo Duy Tuong chuyen 500.000 ICOM-500.000 COM; Số bút toán: FT11354A01002633/XN1; Số tiền 1,000,000.00

9/ Ngày 20/12/2011; Diễn giải: Bui Thi Thuy Duong ung ho mua ICOM cho Mai Phung Luu; Số bút toán: FT11354849434432/XN2; Số tiền: 2,000,000.00

10/ Ngày 20/12/2011; Diễn giải: Nguyen Trong Chien NT ung ho mua ICOm cho Mai Phung Luu; Số bút toán: FT11354715408290/HP50; Số tiền 500,000.00

11/ Ngày 21/12/2011; Diễn giải: B/O: Nguyen Hoai Son CT (bạn đọc MamChauSon) Chuong trinh mua ICOM cho Soi bien. Cho Mai Thanh Hai (NHH:Techcombank So GD Ha Noi); Số bút toán: FT11355A01000115/XN1; Số tiền 1,000,000.00

12/ Ngày 21/12/2011; Diễn giải: Ung ho mua ICOM cho Mai Phung Luu (NTV); Số bút toán: FT11355864482010/BN50; Số tiền: 500,000.00

13/ Ngày 21/12/2011; Diễn giải: Nguyen Ngoc Tay Ninh ung ho mua ICOM cho Mai Phung Luu (em Nguyen Tay Ninh); Số bút toán: FT11355240095080/XN2; Số tiền: 200,000.00

14/ Ngày 21/12/2011; Diễn giải: B/O: Nguyen Quang Huy (RmNo 0362111221100592) ung ho Mai Phung Luu mua ICOM (NHH: Techcombank Hoi so chinh); Số bút toán: FT11355A01001173/XN1; Số tiền: 1,000,000.00

15/ Ngày 21/12/2011; Diễn giải: Pham Quang Hung ung ho mua ICOM cho Mai Phung Luu; Số bút toán: FT11355240097770/XN3; Số tiền: 3,000,000.00

16/ Ngày 21/12/2011; Diễn giải: Nguyen Le Mai Lien NTM; Số bút toán: TT1135506802/APB; Số tiền: 300,000.00

17/ Ngày 21/12/2011; Diễn giải: B/O: Vo Hong Hai NH Techcombank PGD Ha Noi. Ung ho mua ICOM cho Mai Phụng Lưu; Số bút toán: FT11355A01002323/XN5; Số tiền 500,000.00

18/ Ngày 21/12/2011; Diễn giải: Ung ho mua ICOM cho Mai Phung Luu; Số bút toán: FT11355608074190/BN10; Số tiền: 1,000,000.00

19/ Ngày 22/12/2011; Diễn giải: Popey ủng hộ Soi bien; Số bút toán: FT11356219050006/BN30; Số tiền 300,000.00

20/ Ngày 22/12/2011; Diễn giải: Popye ung ho Soi bien; Số bút toán: FT11356852457374/BN30; Số tiền 300,000.00

21/ Ngày 22/12/2011: Diễn giải: B/O Le Thi Thuy Thao TC:236800032 ung ho Chuong trinh Com co thit va anh Luu; Số bút toán: FT11356A01000467/XN1; Số tiền: 1,500,000.00

22/ Ngày 22/12/2011: Diễn giải: B/O Tran Thi Thu Huong 011CO02113560003 ung ho ICOM; Số bút toán: FT11356A01001068/XN2; Số tiền: 200,000.00

23/ Ngày 22/12/2011; Diễn giải: B/O Bui Ngoc Quang (RmNo 0442111222) CIAOFLORA (www.dienhoatructuyen.vn) ung ho mua ICOM cho Mai Phung Luu (NHH: Techcombank Hoi so chinh); Số bút toán: FT11356A01001564/XN2; Số tiền: 2,000,000.00

24/ Ngày 23/12/2011; Diễn giải: Duong Minh Ngoc ho trọ mua may ICOM cho anh Mai Phung Luu so tien nop 500000; Số bút toán: TT113570209/NTP; Số tiền 500,000.00

25/ Ngày 23/12/2011; Diễn giải: Thanh toan sao ke The Tin dung; Số bút toán: FT11357841434463/SG50; Số tiền: 500,000.00

26/ Ngày 23/12/2011; Diễn giải: Nguyen Xuan Hoai ung ho mua ICOM cho nguoi dan mien Trung cho Mai Thanh Hai; Số bút toán: TT11357883743067/HH5; Số tiền: 500,000.00

27/ Ngày 23/12/2011; Diễn giải: TT sao ke The TD (Co ho gui, ung ho mua may ICOM) cho Mai Thanh Hai; Số bút toán: TT1135709550/NVL; Số tiền 500,000.00

28/ Ngày 23/12/2011; Diễn giải: B/O Dang Vu Hoang Quang ung ho mua ICOM cho Mai Phung Luu; Số bút toán: FT11357A01002842/XN5; Số tiền: 500,000.00

29/ Ngày 23/12/2011; Diễn giải: ICOM cho Soi bien; Số bút toán: FT11357787001200/BN30; Số tiền: 300,000.00

31/ Ngày 24/12/2011; Diễn giải: Vu Hong Diep ung ho anh Luu Mai Thanh Hai so tien nop 100000; Số bút toán: TT1135800262/DDA; Số tiền: 100,000.00.

32/ Ngày 26/12/2011; Diễn giải: Nguyễn Tuấn Hiệp ung ho Soi bien Mai Phung Luu mua ICOM vao TK Mai Thanh Hai; Số bút toán: TT1136011025/NAN; Số tiền: 1,000,000.00

33/ Ngày 27/12/2011; Diễn giải: Tran Lam (Hung Yen) ung ho mua ICOM cho Soi bien Mai Phung Luu; Số bút toán: FT11361640076596/XN5; Số tiền: 500,000.00
---------------------------------------------------------
Tổng số tiền đã nhận qua TK Tín dụng: 25,700,000.00. 

II/ SỐ TIỀN ĐÃ NHẬN QUA NGÂN HÀNG (STK TIỀN GỬI 14021908796012 - TCB) 
* Trong ngày 27/12/2011, theo tin nhắn qua ĐTDĐ
1/ 11h53: GTAO Binh Dinh gui tien ung ho ong Mai Phung Luu Mai Thanh Hai; 150,000.00

2/ 15h15: B/O Tran Tan Dat ung ho mua ICOM cho anh Mai Phung Luu; 200,000.00

3/ 15h26: TCB GVO TP PHT; 100,000.00

4/ 18h29: B/O Bui Hong Phuc de nghi chuyen tiep Techcombank Giang Vo; 1,000,000.00

5/ 18h29: Vu Thi Hien ung ho mua ICOM cho Mai Thanh Hai; 300,000.00
---------------------------------------------------------------------
Tổng số tiền đã nhận qua TK Tiền gửi: 1,750,000.00

III/ SỐ TIỀN ĐÃ NHẬN TRỰC TIẾP

1/ Anh Ba Sàm: 5,000,000.00

2/ Nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc: 1,000,000.00

3/ Tổng Giám đốc AVG Trần Đăng Tuấn (Nguyên Phó Tổng VTV): 1,000,000.00

4/ Anh Đoàn Minh Khôi (Quỹ "Cơm có thịt"): 1,000,000.00

5/ Nhà văn/ Đạo diễn Phạm Ngọc Tiến: 1,000,000.00

6/ Nhà thơ/ Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo: 1,000,000.00

7/ Bạn Phạm Xuân Huy (Tạp chí Văn hiến Việt Nam): 500,000.00. Bạn Huy gọi điện liên hệ trước với tôi và chạy xe máy từ Mai Dịch lên tận cơ quan tôi để gửi số tiền ủng hộ, vào lúc 15h00 26/12/2011.

8/ Nhà văn Nguyễn Quang Vinh (Blog Cu Vinh): 500,000.00. Đưa trực tiếp tại HN 16h30 26/12/2011.

9/ Nhà báo Dương Minh Phong (Blog Cu Làng Cát): 300,000.00. Bọ Vinh chuyển hộ 16h30 26/12

10/ Tiến sĩ Nguyễn Hồng Kiên (Blog Gốc Sậy): 3,000,000.00, chuyển 16h40 ngày 26/12, tại HN.

11/ Tiến sĩ Lê Việt Đức (Blog laitranmai): 5,000,000.00. Chuyển lúc 14h00 ngày 28/12, tại Hà Nội, nhân tiện chuyến nghỉ phép của TS. Đức từ Thụy Sĩ về thăm cụ thân sinh bị ốm nặng, tại Hà Nội.
------------------------------------------------------------
Tổng số tiền đã nhận trực tiếp: 19,300,000.00.


IV. SỐ TIỀN NHẬN QUA DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN (WESTERN UNION):

1/ Anh Lê Hùng Dũng (Praha Cộng hòa Séc) gửi ủng hộ 100 USD. Sáng 29/12/2011, tôi đã ra Ngân hàng TCB Ngọc Khánh rút tiền và quy đổi sang VND, thành 2,102,000.00.

Tổng số tiền đóng góp (đến 11h00 ngày 29/12/2011): 48,852,000.00 
(Bốn mươi tám triệu tám trăm năm mươi hai nghìn đồng chẵn) 

Trừ đi số tiền của 2 bác tiện thể nhờ gửi cho Chương trình "Cơm có thịt" của anh Trần Đăng Tuấn (Bác Vo Duy Tuong - DakNong gửi 500,000.00 và bác Le Thi Thuy Thao gửi 750,000.00) là 1,250,000.00.

Như vậy, tổng số tiền đã có, dành mua ICOM cho "Sói biển" là: 47,602,000.00

11 nhận xét:

 1. Chiều nay vừa ra ngân hàng chuyển vào tk của đ/c Hải 400,-Euro, trong đó giúp Sói biển MPL 300,- và nhân tiện nhờ bác Hải chuyển giúp các cháu vùng cao trong chương trình "cơm có thịt" của anh Tuấn 100,-Euro nhé. Cám ơn đ/c đã làm cầu nối giúp bà con với các cháu và anh MPL. Chúc mọi người năm mới mạnh khỏe.

  Trả lờiXóa
 2. http://www.baomoi.com/Home/ThoiSu/vov.vn/VASEP-ho-tro-may-thong-tin-ve-tinh-cho-ngu-dan/7620981.epi
  Bác Hải ơi, cái này nó hiện đại hơn cái ICOM không? Nói Bác Lưu mua cái này tốt hơn không ?

  Trả lờiXóa
 3. * Cảm ơn anh Trần Khoa Thuấn rất nhiều. Tấm lòng của anh với chủ quyền biển đảo, không chỉ là việc huy động các thành viên trong gia đình tham gia "Góp đá xây Trường Sa", làm công tác từ thiện ở quê hương Hải Dương... mà hôm nay, còn trực tiếp ủng hộ số tiền lớn cho ngư dân Mai Phụng Lưu.

  Em rất mong có dịp được ngồi cùng anh, ở Việt Nam để trò chuyện bên cốc bia hơi vỉa hè HN, anh nhé!..

  * ND 10:10 yên tâm là máy ICOM của anh MPL sẽ tốt nhất, chất lượng nhất và hiện đại nhất.

  Trả lờiXóa
 4. Anh sửa lại nha: Joint-Stock Bank. Thanks

  Trả lờiXóa
 5. TKS ND 11:01 nhá!. Hôm qua cô bé Nhân viên TCB ghi vào giấy cho mình như vậy, bận quá nên chẳng kiểm tra. May mà có người chỉ giúp. Sửa rồi! Sửa rồi!..

  Trả lờiXóa
 6. Mua đi thôi, cái hiện đại được rồi.Thừa thì còn nhiều việc để làm lắm.

  Trả lờiXóa
 7. Tôi cũng có một mong muốn như anh Vinh, đó là có được một lon cát vàng lấy về từ Hoàng sa. Trên bàn thờ nhà tôi, đến nay tôi vẫn dùng gạo đổ vào bát hương để cắm hương. Nếu có được lon cát vàng lấy về từ Hoàng sa tôi sẽ thay vào đó, vừa dễ cắm lại có một chút đất đai của ông bà tổ tiên trên bàn thờ thì còn gì bằng.
  Nhờ anh Hải nói giùm với anh Lưu mong ước của tôi nhé. Nếu không gửi được thẳng sang cho tôi xin cứ gửi về cho ông bà tôi ở nhà rồi ông bà sẽ tìm cách gửi ai đó về phép qua cho tôi. Cho tôi gửi tới anh Lưu lời chúc chân cứng đá mềm!

  Trả lờiXóa
 8. Bác Thuấn kiểm tra lại giúp em với. Hình như có lỗi gì đấy, nên đến giờ (10h35 ngày 30/12/2011), TK em vẫn không nhận được số ủng hộ của bác. Em cũng đã gọi điện hỏi Nhân viên Ngân hàng, họ tra soát kỹ cả 2 TK của em và cho biết có thể do lỗi, nên số tiền đó vẫn treo.

  Nếu bác gửi qua dịch vụ chuyển tiền quốc tế, thì bác báo em mật mã, em mới rút được

  Trả lờiXóa
 9. Mình chuyển khoản vào tài khoản TCB của Hải.
  Nhận được thông tin Hải đưa về TK chiều hôm 28 mình ra ngân hàng chuyển ngay. Vì là cuối ngày nên sang ngày 29 ngân hàng trung tâm mới làm. Bên này những giao dịch trong nước các chi nhánh có thể làm ngay nhưng vì là giao dịch quốc tế nên chỉ có trung tâm họ làm được.
  Mình kiểm tra TK thì thấy ngày 29 tiền đã ra khỏi tk của mình. Như những lần trước mình chuyển về cho gia đình thì khoảng 2-3 ngày tiền mới vào TK ở nhà, vậy Hải chờ một vài ngày nhé.

  Trả lờiXóa
 10. Hix, bác Hải nhà ta ới ơi! Số tiền bằng số và số tiền bằng chữ sao chẳng khớp nhau cái chi cả???hihihi

  Trả lờiXóa
 11. Hi! Hi! Xin lỗi bác ND 22:58 và cả nhà. Cộng dồn bên bài trước nên chỉ cộng số, không viết lại chữ. Sửa ngay! Sửa ngay!..

  Trả lờiXóa