10 tháng 12, 2013

THANH NIÊN LÀ CỦA CHÚNG TA

TNO - Mời các anh - chị - em và các bạn tham gia mục Tôi viết của Thanh Niên Online.

Ở Thanh Niên Online, các bạn không phải là "độc giả" mà các bạn là "cổ đông". Nói cách khác: Thanh Niên không phải của chúng tôi, Thanh Niên là của CHÚNG TA.

Xin đọc: TẠI ĐÂY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét