1 tháng 10, 2013

THÁNG MƯỜI...

Bao giờ cho đến tháng Mười
Lúa chín trên cánh đồng giông bão

Ta để lại sau lưng những ngày dài mong đợi
Những mất mát hi sinh, khổ đau, chịu đựng

Khi trời thu vẫn xanh mãi trên đầu...

(ĐNM)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét