30 tháng 9, 2013

NGHÈN NGHẸN MIỀN TRUNG, LŨ LỤT LẠI TRẮNG TRỜI


Nguồn: XNA

1 nhận xét: