1 tháng 2, 2012

ĐẾN "HỢP TÁC XÃ THƠ", LIÊN HỆ BẰNG GÌ?..

Hợp tác xã Thơ này chắc oách hơn cả Ngày Thơ Quốc tế, nghe đâu sắp tổ chức dưới Quảng Ninh. Mình thích nhất phần chỉ dẫn "Liên hệ bằng mồm" và "Liên hệ bằng chân". Post tặng cho mọi người thư giãn chút. (Nguồn: Mr.El (CLB Ô Phở - OF)

2 nhận xét: