23 tháng 7, 2011

"LỰC LƯỢNG AN NINH ĐÃ BẮT HÀNG NGÀN TÊN, KHÔNG ĐỂ CHÚNG PHÁ HOẠI ĐẤT NƯỚC, NHẤT LÀ DỊP HỌP QUỐC HỘI..."

Mai Thanh Hải Blog - Tít bài mình đặt, chỉ là 1 ý trích trong cả bài viết to uỵch: "Lực lượng An ninh nhân dân: 64 năm chiến đấu và trưởng thành" đăng trên Trang tin Điện tử tỉnh Đồng Nai (năm trước nhá). Đề nghị Lực lượng An ninh, Công an TP. Hà Nội và nhất là Đội An ninh nhân dân, Công an quận Hoàn Kiếm sao lưu lại bài báo để quán triệt - học tập, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ "Phòng ngừa, phát hiện, làm thất bại các âm mưu, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia; Làm nòng cốt xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên các lĩnh vực, tại các địa bàn...", không để 1 vài cá nhân "tha hóa, biến chất" (thậm chí biến thành "sâu") làm ảnh hưởng đến cả lực lượng Anh hùng, trưởng thành suốt 65 năm qua (tính đến thời điểm này).  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LỰC LƯỢNG AN NINH NHÂN DÂN: 64 NĂM CHIẾN ĐẤU VÀ TRƯỞNG THÀNH

An ninh nhân dân (ANNDVN) là một lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Làm nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia. ANNDVN thuộc hệ thống tổ chức của Công an nhân dân Việt Nam, có chức năng: tham mưu cho Đảng và Nhà nước đề ra các chủ trương, chính sách, biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia; quản lí nhà nước về an ninh quốc gia trên phạm vi cả nước; đấu tranh, làm thất bại mọi âm mư­u và hành động xâm phạm an ninh quốc gia, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ Đảng, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân.

Ra đời cùng với Lực lượng Cảnh sát nhân dân, ngay sau Cách mạng tháng Tám 1945, với tên gọi Lực lượng Bảo vệ Chính trị (1945 - 1954). ANND gồm nhiều lực lượng nghiệp vụ hợp thành: Tình báo; chống gián điệp; chống phản động; trinh sát ngoại tuyến; kĩ thuật nghiệp vụ; quản lí xuất, nhập cảnh; an ninh kinh tế; an ninh văn hoá - tư tưởng.

Theo Nghị định số 250/CP (ngày 12/6/1981) của Hội đồng Chính phủ "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nội vụ" (nay là Bộ Công an), lực lượng ANNDVN chính thức có hệ thống tổ chức thống nhất từ trung ương đến địa phương: Ở Bộ Công an có Tổng cục An ninh Nhân dân và Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; ở Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có các Phòng nghiệp vụ An ninh; ở Công an các quận, huyện có Đội An ninh nhân dân.

Năm 1989, lực lượng Tình báo tách khỏi lực lượng An ninh, thành Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).

Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cụ thể của lực lư­ợng ANNDVN được quy định tại Pháp lệnh về Lực lượng ANND năm 1987, Nghị định số 37/1998/NĐ - CP (9/6/1998) và Nghị định số 136/2003/NĐ-CP (14/11/2003) của Chính phủ và Luật Công an nhân dân (29/11/2005).

ANNDVN đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc Kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mĩ và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Lực lượng ANNDVN đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh (1985), Huân chương Sao vàng (1995) và phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang (2001).

Ngày 12/7/1946, lực lượng ANND khám phá vụ án phố Ôn Như Hầu (nay là phố Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội) và đã phối hợp với lực lượng vũ trang triệt phá hang ổ của bọn phản cách mạng, bóc gỡ toàn bộ hệ thống phản động “Đại Việt quốc dân đảng” và “Việt Nam quốc dân đảng”, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ. Cũng từ đó, ngày 12/7 trở thành ngày truyền thống của lực lượng ANND.

Trải qua 64 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ ANND đã làm rạng rỡ truyền thống "tận trung với Ðảng, đoàn kết, hiệp đồng, mưu trí sáng tạo và quyết thắng". Không một ngày ngưng nghỉ, cuộc chiến đấu thầm lặng của lực lượng ANND luôn gắn bó mật thiết với các lực lượng vũ trang cách mạng.

Trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sỹ ANND luôn thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Nhà nước và nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, lập nhiều chiến công như huyền thoại làm nức lòng nhân dân và khiến kẻ thù khiếp sợ; góp phần cùng lực lượng CAND bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Trong thời kỳ đổi mới, lực lượng ANND đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng uỷ Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, đường lối đúng đắn, kịp thời trên lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia; phát hiện, đấu tranh làm thất bại nhiều âm mưu phá hoại, những “chiến dịch”, các cuộc “hành quân”, xâm nhập của các thế lực thù định ở trong và ngoài nước; chủ động phát hiện, triệt phá các âm mưu của bọn phản động người Việt lưu vong; đấu tranh ngăn chặn kịp thời hoạt động của các đối tượng cơ hội chính trị, bất mãn, chống đối; thực hiện cuộc vận động “Xây dựng lực lượng CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Lực lượng ANND đã bắt hàng trăm vụ với hàng ngàn tên, thu giữ hàng trăm tấn chất nổ, tài liệu, không để chúng gây nổ, phá hoại... đất nước nhất là trong dịp các ngày lễ lớn của dân tộc, các dịp Đại hội Đảng, họp Quốc hội, các hội nghị quốc tế, các đoàn khách quốc tế đến thăm Việt Nam.

Trên lĩnh vực kinh tế, lực lượng ANND đã phối hợp, phát hiện và đấu tranh với nhiều vụ án tham nhũng, buôn lậu lớn, ngăn chặn các hoạt động phá hoại về kinh tế của các thế lực thù địch, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Lực lượng ANND vừa tập trung bảo vệ các công trình trọng điểm lớn của nhà nước, vừa nghiên cứu phát hiện kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh trên lĩnh vực kinh tế, có các phương án bảo vệ tại các lĩnh vực kinh tế quan trọng như: ngân hàng, tài chính, dầu khí, năng lượng, hàng không, bưu điện. Qua đó, nhiều vụ lợi dụng sơ hở trong quản lý kinh tế để tham nhũng như trong đấu thầu quốc tế, “chạy quota”, các loại tội phạm trên lĩnh vực bưu chính viễn thông đã bị phát hiện, xử lý kịp thời.

Với những chiến công đã đạt được, Đảng, Nhà nước đã trao tặng cho lực lượng ANND nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao Vàng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân… Nhiều tập thể, cá nhân được tuyên dương anh hùng.

Trong thời gian tới, tình hình chính trị thế giới, khu vực sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch tiếp tục gia tăng các hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam ngày càng quyết liệt hơn. Trong nước, các vấn đề về kinh tế, xã hội có thể sẽ xuất hiện những phức tạp mới, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định. Ðó là những thách thức đối với lực lượng CAND nói chung, lực lượng ANND nói riêng; Nhiệm vụ của lực lượng ANND cũng sẽ ngày càng nặng nề hơn; trận tuyến đấu tranh chống phản cách mạng không chỉ vô cùng cam go, phức tạp, mà còn xuất hiện nhiều yếu tố tiềm ẩn, nhạy cảm và khó lường.

Tuy nhiên, với truyền thống vẻ vang được bồi đắp bằng những chiến công đặc biệt xuất sắc, tin tưởng rằng lực lượng ANND hôm nay sẽ tiếp tục làm tốt vai trò, trọng trách của mình, xứng đáng với những gì thế hệ đi trước đã xây dựng, xứng đáng với lòng tin yêu của toàn Đảng, toàn dân.

(Bài viết được đăng tải nhân dịp kỷ niệm 64 năm ngày Truyền thống của Lực lượng ANND 12/7/1946-12/7/2010. Muốn tìm hiểu về thành tích của Lực lượng ANND trong suốt 65 chiến đấu - xây dựng và trưởng thành, xin cập nhật ở đây)

1 nhận xét:

  1. Tem phát. Một sâu sẽ trưởng thành ra bướm, sau đó sẽ đẻ nhanh một đống sâu. Không dùng ngay thuốc trừ sâu đặc hiệu rồi sẽ chóng tới ngày lá úa không có mà ăn.

    Với bản lĩnh như bài báo khủng nói trên, không ai bắt sâu tài bằng LLAN.

    Trả lờiXóa