21 tháng 7, 2011

CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XIII

Sáng nay (21/7/2011), trước khi bắt đầu phiên khai mạc, như thường lệ, các ĐBQH khóa XIII đã vào Lăng viếng Bác
CHƯƠNG TRÌNH
KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHOÁ XIII
(Đã được Quốc hội thông qua tại phiên họp trù bị, chiều ngày 20-7-2011)
 Thứ năm, ngày 21-7-2011
       Sáng:       
       * 7 giờ 15: Đại diện các Đoàn đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ; các vị đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
       * 8 giờ 30: Khai mạc kỳ họp (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)
- Quốc hội làm lễ chào cờ.
- Chủ tịch Quốc hội khóa XII Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc kỳ họp và điều khiển các phiên họp cho đến khi Quốc hội bầu được Chủ tịch Quốc hội khóa XIII.
- Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng bầu cử Trung ương Tòng Thị Phóng trình bày Báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.
- Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng phát biểu ý kiến.
- Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII.
- Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng trình bày Báo cáo về “Tình hình kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2011”.
- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội khóa XII Hà Văn Hiền thay mặt Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2011; các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2011.
Chiều:
- Chủ tịch Quốc hội khóa XII Nguyễn Phú Trọng trình bày Tờ trình giới thiệu danh sách để Quốc hội bầu Ủy ban thẩm tra tư cách đại biểu.
- Quốc hội biểu quyết thông qua.
- Bộ trưởng Bộ tài chính Vũ Văn Ninh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009.
- Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XII, Chủ nhiệm Uỷ ban tài chính, ngân sách của Quốc hội khóa XII Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009.
- Bộ trưởng Bộ tài chính Vũ Văn Ninh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về việc ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011.
- Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XII, Chủ nhiệm Uỷ ban tài chính, ngân sách của Quốc hội khóa XII Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo thẩm tra về việc ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011.
- Ủy ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu.
- Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc xác nhận tư cách đại biểu của các đại biểu Quốc hội.
- Chủ tịch Quốc hội khóa XII Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII trình bày Tờ trình về số Phó Chủ tịch Quốc hội và số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII.
Thứ sáu, ngày 22-7-2011
Sáng:
- Các Đoàn đại biểu Quốc hội họp để:
+ Bầu Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn;
+ Thảo luận về dự kiến số Phó Chủ tịch Quốc hội và số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII.
Chiều:
* Từ 14 giờ 00:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII họp nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về số Phó Chủ tịch Quốc hội và số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII.
* Từ 15 giờ 30: Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.
- Chủ tịch Quốc hội khóa XII Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII báo cáo kết quả thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về số Phó Chủ tịch Quốc hội và số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII.
- Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua số Phó Chủ tịch Quốc hội và số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII.
- Chủ tịch Quốc hội khóa XII Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII trình bày Tờ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII.
- Các Đoàn đại biểu Quốc hội họp để trao đổi về dự kiến nhân sự Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII.
Thứ bảy, ngày 23-7-2011
Sáng:
- Các Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp tục họp để trao đổi về dự kiến nhân sự Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII (nếu chưa xong).
- Đại biểu Quốc hội nghiên cứu tài liệu.
Chiều:
* Từ 13 giờ đến 14 giờ:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII họp nghe báo cáo tổng hợp ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII.
* Từ 14 giờ: Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.
- Chủ tịch Quốc hội khóa XII Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII báo cáo kết quả thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII.
- Quốc hội thảo luận và thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII.
- Quốc hội bầu Ban kiểm phiếu.
- Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII.
Quốc hội nghỉ giải lao. Ban kiểm phiếu làm việc.
- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.
- Chủ tịch Quốc hội khóa XII Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII tuyên bố kết thúc nhiệm vụ của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII.
- Chủ tịch Quốc hội khóa XIII thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII phát biểu nhậm chức và điều khiển các phiên họp tiếp theo.
Quốc hội nghỉ giải lao. Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII họp chuẩn bị giới thiệu danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.
- Chủ tịch Quốc hội thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.
Chủ nhật, ngày 24-7-2011
Quốc hội nghỉ.
Thứ hai, ngày 25-7-2011
Sáng:
- Các Đoàn đại biểu Quốc hội họp để trao đổi về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.
- Đại biểu Quốc hội nghiên cứu tài liệu.
* Từ 10 giờ 45:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội họp nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.
Chiều:­
- Chủ tịch Quốc hội thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.
         - Quốc hội thảo luận và thông qua danh sách để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.
- Quốc hội bầu Chủ tịch nước.
Quốc hội nghỉ giải lao. Ban kiểm phiếu làm việc.
- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.
- Chủ tịch nước phát biểu nhậm chức.
- Chủ tịch nước trình bày Tờ trình giới thiệu danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Thứ ba, ngày 26-7-2011
Sáng:
- Các Đoàn đại biểu Quốc hội họp để trao đổi về dự kiến nhân sự bầu Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Chiều:
* Từ 14 giờ 00:
- Đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu tài liệu.
- Ủy ban thường vụ Quốc hội họp nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
* Từ 15 giờ 00: Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.
- Chủ tịch Quốc hội thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
- Chủ tịch nước báo cáo về việc tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội.
- Quốc hội thảo luận và thông qua danh sách để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
- Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
- Ban kiểm phiếu làm việc. Chủ tịch Quốc hội trình bày Tờ trình về số Phó Chủ tịch và số Ủy viên Hội đồng dân tộc; số Phó Chủ nhiệm và số Ủy viên của mỗi Ủy ban của Quốc hội; số thành viên của Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội.
- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Thứ tư, ngày 27-7-2011
Sáng:     
- Các Đoàn đại biểu Quốc hội họp để trao đổi về dự kiến số Phó Chủ tịch và số Ủy viên Hội đồng dân tộc; số Phó Chủ nhiệm và số Ủy viên của mỗi Ủy ban của Quốc hội; số thành viên của Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội.
Chiều:
* Từ 14 giờ 00:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội họp nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến số Phó Chủ tịch và số Ủy viên Hội đồng dân tộc; số Phó Chủ nhiệm và số Ủy viên của mỗi Ủy ban của Quốc hội; số thành viên của Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội.
* Từ 15 giờ 00: Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.
- Chủ tịch Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến số Phó Chủ tịch và số Ủy viên Hội đồng dân tộc; số Phó Chủ nhiệm và số Ủy viên của mỗi Ủy ban của Quốc hội; số thành viên của Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội.
- Quốc hội thảo luận, quyết định số Phó Chủ tịch và số Ủy viên Hội đồng dân tộc; số Phó Chủ nhiệm và số Ủy viên của mỗi Ủy ban của Quốc hội; số thành viên của Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội.
- Chủ tịch Quốc hội trình bày Tờ trình về danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng dân tộc; Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và các Ủy viên của mỗi Ủy ban của Quốc hội; Trưởng Đoàn thư ký và các Thư ký kỳ họp Quốc hội.
- Chủ tịch Quốc hội trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội miễn nhiệm Tổng kiểm toán nhà nước.
Thứ năm, ngày 28-7-2011
- Các Đoàn đại biểu Quốc hội họp để trao đổi về:
+ Dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng dân tộc; Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và các Ủy viên của mỗi Ủy ban của Quốc hội; Trưởng Đoàn thư ký và các Thư ký kỳ họp Quốc hội;
+ Việc miễn nhiệm Tổng kiểm toán nhà nước.
* Từ 16 giờ 00:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội họp nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về:
+ Dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng dân tộc; Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và các Ủy viên của mỗi Ủy ban của Quốc hội; Trưởng Đoàn thư ký và các Thư ký kỳ họp Quốc hội;
+ Việc miễn nhiệm Tổng kiểm toán nhà nước.
Thứ sáu, ngày 29-7-2011
Sáng:
- Chủ tịch Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về:
+ Dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng dân tộc; Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và các Ủy viên của mỗi Ủy ban của Quốc hội; Trưởng Đoàn thư ký và các Thư ký kỳ họp Quốc hội;
+ Việc miễn nhiệm Tổng kiểm toán nhà nước.
- Quốc hội thảo luận và thông qua danh sách để Quốc hội bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng dân tộc; Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và các Ủy viên của mỗi Ủy ban của Quốc hội; Trưởng Đoàn thư ký và các Thư ký kỳ họp Quốc hội. Danh sách miễn nhiệm Tổng kiểm toán nhà nước.
- Quốc hội bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng dân tộc; Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và các Ủy viên của mỗi Ủy ban của Quốc hội; Trưởng Đoàn thư ký và các Thư ký kỳ họp Quốc hội; miễn nhiệm Tổng kiểm toán nhà nước.
Quốc hội nghỉ giải lao. Ban kiểm phiếu làm việc.
- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.
- Quốc hội thảo luận và thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Tổng kiểm toán nhà nước.
Chiều:
- Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội và Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội họp mặt các thành viên trao đổi kế hoạch hoạt động thời gian tới và tiến hành một số công việc cần thiết khác.
Thứ bảy, ngày 30-7-2011
Quốc hội nghỉ.
Chủ nhật, ngày 31-7-2011
Quốc hội nghỉ.
Thứ hai, ngày 01-8-2011
- Chủ tịch Quốc hội trình bày Tờ trình Quốc hội về nhân sự Tổng kiểm toán nhà nước.
- Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội quyết định về cơ cấu tổ chức của Chính phủ.
- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về cơ cấu tổ chức của Chính phủ.
- Các Đoàn đại biểu Quốc hội họp để trao đổi về:
+ Cơ cấu tổ chức của Chính phủ;
+ Nhân sự Tổng kiểm toán nhà nước.
* Từ 15 giờ 00:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội họp nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ; nhân sự Tổng kiểm toán nhà nước.
 Thứ ba, ngày 02-8-2011
- Chủ tịch Quốc hội thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ, nhân sự Tổng kiểm toán nhà nước.
- Thủ tướng Chính phủ báo cáo về việc tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội.
- Quốc hội thảo luận và thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ.
- Quốc hội bầu Tổng kiểm toán nhà nước.
Quốc hội nghỉ giải lao. Ban kiểm phiếu làm việc
- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.
- Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.
- Các Đoàn đại biểu Quốc hội họp để trao đổi về dự kiến nhân sự các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.
Từ 19 giờ 00:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội họp nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.
Thứ tư, ngày 03-8-2011
Sáng:     
- Chủ tịch Quốc hội thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.
- Thủ tướng Chính phủ báo cáo về việc tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội.
- Quốc hội thảo luận và thông qua danh sách để Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.
- Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.
Quốc hội nghỉ giải lao. Ban kiểm phiếu làm việc.
- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.
- Quốc hội thảo luận, thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.
- Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ phát biểu nhậm chức.
- Chủ tịch nước trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.
- Quốc hội thảo luận và bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.
Chiều:
- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.
- Quốc hội thảo luận, thông qua nghị quyết phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.
- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật của Quốc hội trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012.
- Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012.
Thứ năm, ngày 4-8-2011
Sáng:
- Thảo luận ở tổ về:
+ Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2011; các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2011.
+ Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009.        
Chiều:
- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật của Quốc hội trình bày Tờ trình về việc triển khai chủ trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
- Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc triển khai chủ trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Thứ sáu, ngày 5-8-2011
Sáng:
- Quốc hội thảo luận ở hội trường về:
+ Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009;
+ Việc ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011.
Chiều: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)
- Quốc hội thảo luận ở hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2011; các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2011.
Thứ bảy, ngày 6-8-2011
Sáng: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)
- Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2011; các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2011.
Chiều:
- Thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009.
Quốc hội họp phiên bế mạc: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)
- Thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012.
- Thông qua Nghị quyết về việc triển khai chủ trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
- Thông qua Nghị quyết về việc ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011.
- Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp.
- Quốc hội làm lễ chào cờ.
Chủ nhật, ngày 7-8-2011
 Dự phòng.
--------------------
Thời gian làm việc:
Buổi sáng : Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30.
Buổi chiều : Từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00.

8 nhận xét:

 1. Không có biển đông trong chương trình nghị sự.

  Trả lờiXóa
 2. Người Đà nẵng09:21:00 21 thg 7, 2011

  Phần Biển Đông, chủ quyền của nước CHXHCN VN nóng thế mà vẫn không lan được vào trong Quốc Hội của nước CHXHCN VN.
  ???
  ???
  ???
  ???
  ???

  Trả lờiXóa
 3. Cho em hỏi là thấy "vinh dự" được Quốc Hội dành cho 1 giờ trong 14 ngày họp (quá nhiều) để thảo luận về vấn đề Biển Đông, biển đảo chủ quyền của VIệt Nam. Nhưng em đọc toét cả mắt không thấy nó nằm ở đâu cả. Bác cho em hỏi nó được thảo luận ở ngày nào và lúc nào với.?? Thêm nữa em dân tọc nên em hỏi là giờ mới trình Quyết toán 2009, thì chắc đến họp lần 3 mới đến năm 2011 và chắc nó phải vào năm 2015 bác nhỉ???

  Trả lờiXóa
 4. Uhm... thì...Biển Đông không có gì mới vì bị "lượm" từ lâu...

  Trả lờiXóa
 5. Thôi, thôi bàn luận gì nhiều về Quốc- hội gật. Cơ quan bù nhìn này có làm được gì đâu . Chỉ phí tiền đóng thuế của dân để các ngài tự cho mình là có chỉ số IQ cao, ngồi tán gẫu với nhau về tàu cao tốc. Vô bổ.

  Trả lờiXóa
 6. Úi dào ôi... mỗi ngày họp mất cả tỷ bạc. Theo ngu ý của em thì chỉ để ủy ban thường vụ thôi, còn lại giải tán..cần gì phải lên đó ngồi chả vờ ấn nút, giơ tay...

  Trả lờiXóa
 7. quoc hoi cua nuoc ta la co quan quyen luc ma cac bac noi sao vay ?

  Trả lờiXóa
 8. the ket qua the nao

  Trả lờiXóa