2 tháng 5, 2013

ẤM CẢ NÀ KHOA

Hoàn thành chuyến hàng thứ 6 trong năm học 2012-2013 tại 6 huyện biên giới - hải đảo, với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng. Chuẩn bị những chuyến hàng tiếp cho năm học 2013-2014 với chuyến thứ 7 tại Lai Châu.

1 nhận xét: