21 tháng 5, 2012

QUỐC HỘI LẠI HỌP TRONG 1 THÁNG GIỜI

Chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIII (Đã được Quốc hội thông qua tại phiên họp trù bị, ngày 21-5-2012).
-------------------  
Thứ hai, ngày 21-5-2012

 Sáng:

 * 9 giờ 00: Khai mạc kỳ họp (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

- Quốc hội làm lễ chào cờ.

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc kỳ họp.

- Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo của Chính phủ “Bổ sung tình hình kinh tế-xã hội năm 2011, tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2012 và những giải pháp chủ yếu tập trung chỉ đạo, điều hành trong những tháng còn lại của năm 2012”.

- Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2011; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2012.

Chiều: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp đến hết nội dung Đề án tái cơ cấu)

- Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Bùi Quang Vinh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo ý kiến về Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế.

- Bộ trưởng Bộ tài chính Vương Đình Huệ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010.

- Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Tờ trình về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

- Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Bùi Quang Vinh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về bổ sung một số dự án mới sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo thẩm tra về bổ sung một số dự án mới sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2013.

Thứ ba, ngày 22-5-2012

Sáng:

 - Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Chiều:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền.

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền.

Thứ tư, ngày 23-5-2012

Sáng: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật lao động (sửa đổi).

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Bộ luật lao động (sửa đổi).

    Chiều:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật bảo hiểm tiền gửi.

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật bảo hiểm tiền gửi.

Từ 16 giờ 30: (Quốc hội họp riêng)

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban công tác đại biểu của Ủy ban thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Nương trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội bãi nhiệm tư cách Đại biểu Quốc hội đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An.

Thứ năm, ngày 24-5-2012
Sáng:

- Thảo luận ở tổ về:

+ Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2011; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2012;

+ Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010;

+ Bổ sung một số dự án mới sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015.

Chiều:

- Thảo luận ở tổ về Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế.

Từ 16 giờ 30:

- Các Đoàn đại biểu Quốc hội họp để thảo luận về việc bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An.

Thứ sáu, ngày 25-5-2012

Sáng: 

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật giáo dục đại học.

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật giáo dục đại học.

Chiều:

  - Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật công đoàn (sửa đổi).

    - Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật công đoàn (sửa đổi).

Thứ bảy, ngày 26-5-2012

Sáng:

Từ 9 giờ 00: (Quốc hội họp riêng)

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban công tác đại biểu của Ủy ban thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Nương báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn về việc bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An.

- Bà Đặng Thị Hoàng Yến phát biểu ý kiến (nếu đăng ký).

- Quốc hội thảo luận.

- Quốc hội bầu Ban kiểm phiếu:

+ Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trình bày Tờ trình về dự kiến danh sách thành viên Ban kiểm phiếu.

+ Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách thành viên Ban kiểm phiếu.

+ Trưởng Ban kiểm phiếu phổ biến thể lệ bỏ phiếu.

- Quốc hội bỏ phiếu về việc bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An.

(Quốc hội nghỉ giải lao. Ban kiểm phiếu làm việc).

- Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Đoàn thư ký kỳ họp, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết về việc bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An.

- Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An.

Chiều:

Đại biểu Quốc hội nghiên cứu tài liệu.

Chủ nhật, ngày 27-5-2012

Quốc hội nghỉ.

Thứ hai, ngày 28-5-2012 

Sáng:

 - Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật giá.

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật giá.

Chiều:

- Thảo luận ở tổ về:

+ Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội;

+ Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2013.

Thứ ba, ngày 29-5-2012

Sáng:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật giám định tư pháp.

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật giám định tư pháp.

Chiều:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thứ tư, ngày 30-5-2012

Sáng:  

- Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Nguyễn Bắc Son, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật xuất bản (sửa đổi).

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật xuất bản (sửa đổi).

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật quảng cáo.

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật quảng cáo.

Chiều: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật xử lý vi phạm hành chính.

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật xử lý vi phạm hành chính.

Thứ năm, ngày 31-5-2012

Sáng: 

- Bộ trưởng Bộ tài chính Vương Đình Huệ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật dự trữ quốc gia.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật dự trữ quốc gia.

- Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Bùi Quang Vinh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật hợp tác xã (sửa đổi).

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật hợp tác xã (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ tài chính Vương Đình Huệ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

- Bộ trưởng Bộ công thương Vũ Huy Hoàng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực.

- Bộ trưởng Bộ tư pháp Hà Hùng Cường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư.

Chiều:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tài nguyên nước (sửa đổi).

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật tài nguyên nước (sửa đổi).

Thứ sáu, ngày 01-6-2012

Sáng: 

- Thảo luận ở tổ về:

+ Dự án Luật dự trữ quốc gia;

+ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

Chiều: 

- Thảo luận ở hội trường về Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2013.

Thứ bảy, ngày 02-6-2012

Đại biểu Quốc hội nghiên cứu tài liệu.

Chủ nhật, ngày 03-6-2012

Quốc hội nghỉ.

Thứ hai, ngày 4-6-2012

Sáng:

- Thảo luận ở hội trường về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Chiều:

- Thảo luận ở tổ về dự án Luật xuất bản (sửa đổi).

Thứ ba, ngày 5-6-2012 (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Thứ tư, ngày 6-6-2012

Sáng:

- Thảo luận ở tổ về:

+ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư;

+ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực.

Chiều:

- Thảo luận ở tổ về dự án Luật hợp tác xã (sửa đổi).

Thứ năm, ngày 7-6-2012 (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

- Thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2011; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2012.

Thứ sáu, ngày 8-6-2012 (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

- Thảo luận ở hội trường về Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế.

Thứ bảy, ngày 9-6-2012

Đại biểu Quốc hội nghiên cứu tài liệu.

Chủ nhật, ngày 10-6-2012

Quốc hội nghỉ.

Thứ hai, ngày 11-6-2012

Sáng:

- Thảo luận ở hội trường về:

+ Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010;

+ Bổ sung một số dự án mới sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015.

Chiều:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật dự trữ quốc gia.

Thứ ba, ngày 12-6-2012 

Sáng:

- Bộ trưởng Bộ tài chính Vương Đình Huệ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về các giải pháp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân năm 2012.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo thẩm về dự thảo Nghị quyết về các giải pháp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân năm 2012.

- Thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về các giải pháp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân năm 2012.

Chiều:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

Thứ tư, ngày 13-6-2012 (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

- Trưởng Ban dân nguyện của Ủy ban thường vụ Quốc hội Nguyễn Đức Hiền trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII.

- Chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Thứ năm, ngày 14-6-2012 (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

- Tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Thứ sáu, ngày 15-6-2012

Sáng: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

- Tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Chiều: (Quốc hội họp riêng)

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật biển Việt Nam.

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật biển Việt Nam.

Thứ bảy, ngày 16-6-2012

Đại biểu Quốc hội nghiên cứu tài liệu.

Chủ nhật, ngày 17-6-2012

Quốc hội nghỉ.

Thứ hai, ngày 18-6-2012  

Sáng:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật xuất bản (sửa đổi).

Chiều:

- Biểu quyết thông qua Luật bảo hiểm tiền gửi.

- Biểu quyết thông qua Luật phòng, chống rửa tiền.

- Biểu quyết thông qua Luật giáo dục đại học.

- Biểu quyết thông qua Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Biểu quyết thông qua Bộ luật lao động (sửa đổi).

Thứ ba, ngày 19-6-2012

Sáng: 

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật hợp tác xã (sửa đổi).

Chiều:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư.

Thứ tư, ngày 20-6-2012

Sáng:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực.

Chiều:

- Biểu quyết thông qua Luật giá.

- Biểu quyết thông qua Luật công đoàn (sửa đổi).

- Biểu quyết thông qua Luật giám định tư pháp.

- Biểu quyết thông qua Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Biểu quyết thông qua Luật xử lý vi phạm hành chính.

Thứ năm, ngày 21-6-2012

Sáng:

- Biểu quyết thông qua Luật quảng cáo.

- Biểu quyết thông qua một số vấn đề quan trọng, những vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của 6 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến (nếu có).

- Biểu quyết thông qua Luật tài nguyên nước (sửa đổi).

- Thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010.

- Thông qua Nghị quyết giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Biểu quyết thông qua Luật biển Việt Nam.

- Thông qua Nghị quyết về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Chiều: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

Quốc hội họp phiên bế mạc:

- Thông qua Nghị quyết về bổ sung một số dự án mới sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015.

- Thông qua Nghị quyết về các giải pháp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân năm 2012.

- Thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2013.

- Thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn (nếu có).

- Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp.

- Quốc hội làm lễ chào cờ.

Thứ sáu, ngày 22-6-2012

Dự phòng                 

--------------------

Thời gian làm việc:

Buổi sáng : Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30.

Buổi chiều : Từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00.
(Nguồn: Văn phòng Quốc hội)

7 nhận xét:

 1. Giời ơi là giời !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. A! hoan hô vợ chồng trẻ họ Nông cũng có mặt.Nhiệt liệt chào mừng vợ chồng đ/c Nông về thăm và làm việc với...cơ quan cũ

   Xóa
 2. thế thì kích cầu được khối thứ

  Trả lờiXóa
 3. Em cử các vị ý đi họp đấy, Bác làm lộ hết bí mật :))

  Trả lờiXóa
 4. Ông già tớ ngày xưa xem TV xong chỉ thở dài: "Lại chết khối lợn đây!"

  Trả lờiXóa
 5. Bao nhiêu vấn đề gây bức xúc cho dân, ồn ào dư luận thì chả thấy đề cập: đất đai, xăng dỏm, thu phí bừa bãi, doanh nghiệp khốn khó.. chả biết có giải quyết được cái j ko?

  Trả lờiXóa
 6. lại được thêm liều thuốc ngủ nữa khà khà...

  Trả lờiXóa