10 tháng 7, 2012

NHỮNG DÒNG NƯỚC MẮT VỀ ĐÂU?..

Văn Công Hùng - Người đương bằn bặt sim mua/ Người lên mạn bắc bỏ bùa phương nam/ Trăm ngàn vạn ước mơ nằm? Những ngôi sao đỏ cháy thầm bên nhau
 
Tường vi thì mỏng vào chiều
em khêu nỗi nhớ theo liêu xiêu gầy
đã vắt đến kiệt bàn tay
đã mưa mưa đến tận ngày nước rong
đã từng khóc đỏ cơn mong
đã thôi ngọn nến cháy trong đốt ngoài
Người thì đã tận mù khơi
đã tan xác pháo đã chơi vơi mùa

người đương bằn bặt sim mua
người lên mạn bắc bỏ bùa phương nam
trăm ngàn vạn ước mơ nằm
những ngôi sao đỏ cháy thầm bên nhau

Những dòng nước mắt về đâu
về đâu những mối tình đầu vu vơ
bây giờ nắng lạnh gió hờ
những người lính trẻ nằm chờ trăng lên…

Pleiku 23/9/2008
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét